G 105 B

Gotland: Lye kyrka


mathis
iohannes ma-iksen
hans mariksen

Mattis
Johannes Mariksen
Hans Mariksen


Runorna är ritade med rödkrita på tornbågens norra sida. Den översta raden mathis kom inte med på den här bilden.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10