G 110

Gotland: Tjängvide, Alskogs socken


fuorkhn... ...fuþr-...

... (r)aisti stain in aft iurulf bruþur sin ÷ sikuif(i)r(t)(u)(a)(n)k(i)sifil

... reste stenen efter Hjorulf, sin broder ...


Stenen finns sedan 1869 i Historiska museet i Stockholm. Den hittades 1844 vid gården Tjängvide. Ristningens första del, futharken, finns i det breda ljusa bandet i det övre bildfältets vänstra del. Andra delen finns i det breda ljusa bandet till höger om skeppet i det undre bildfältet.

Foto © Christer Hamp 2003-04-06