G 112

Gotland: Ardre kyrka


siba : lit × kearua × stain × hebtiR × totuR × sina auk × roşiauşar

Simpa lät göra stenen efter sin och Rodiauds dotter


Runstenen i bildstensform av sandsten från 1100-talet finns nu i Gotlands fornsal i Visby.

Foto © Christer Hamp 2006-06-16

Tillbaka till listan