G 116

Gotland: Smiss, Kräklingbo socken


... ...ansi : eftir : mutifu : sun sin : asy : sa-...

... efter Mutifu, sin son ...


Fragmentet av runsten i bildstensform av kalksten finns nu i Gotlands fornsal i Visby

Foto © Christer Hamp 2006-06-16

Tillbaka till listan