G 156

Gotland: Gothems kyrka


...-l : skialtar : auk : isakr : au... ...

... sköld(?) och Isak och ...


Det som återstår av runstenen är placerat som täcksten till tornbågskolonnens kapitäl med den runristade sidan vänd uppåt.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19