G 164

Gotland: Klinte kyrka


:+: miþ naþum guz : roþualdr : af · hundingium : hafr : fiavit : ...[da : dail : fyri : sin : sial : ok : sinz : faþur : sial : ok : aluaz : sial :]

Med Guds nåd. Rodvald från Hunninge har givit [tionde]delen (av sin jordegendom) för sin själ och sin faders själ och Hallvats själ.


Gravhällen ligger i gången i långhuset, dold under en matta. Runorna på hällens högra sida är nu dolda under kyrkbänkarna, men finns beskrivna i äldre uppteckningar. Förutom runinskriften finns på stenen även en nyare från 1600-talet.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20