G 166

Gotland: Klinte kyrka


+ iuan : smiðrinn : ganuiða:arvi : uiþr : riða:nes : biþin : byn : ok : ba=lir : nostru : firi : þair[a : s]-...

Johan smed från Gannarve vid Ridanäs. Be en bön och fadervår för deras själar.


Gravhällen av kalksten från första hälften av 1300-talet ligger i kyrkgolvet intill prediksstolen.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17