G 181

Gotland: Sanda kyrka


: roþuisl : aug : farborn : auk : kunborn :

Rodvisl (Rodils) och Farbjörn och Gunbjörn


Denna fullständigt bevarade bildsten, som nu står i Historiska museet i Stockholm, har ursprungligen bildat ena väggen i en gravkista.

Den dekorerade överdelen har varit synlig ovan jord, medan det stora rotpartiet varit nedgrävt för att hålla stenen på plats. I det övre bildfältet ses en rumsinteriör med en stående beväpnad man mellan en man och en kvinna som sitter på kubbstolar. I det nedre fältet en utomhusscen med tre i gåsmarsch vandrande män. De har med tanke på de symboler de bär tolkats som asagudarna Oden, Tor och Frej.

Foto © Christer Hamp 2010-01-07

Tillbaka till listan