G 184

Gotland: Sanda kyrka


k suntahr tir brim o^k i treta^ntu rato

k söndag[sruna] och t prim[runa] i trettonde raden [= 1493]


Kyrkklockan hänger i långskeppet, i västportalen. Den användes fram till början av 1930-talet, då den fick en spricka om inte kunde åtgärdas.
Inskriften är årtalet 1493 uttryckt enligt runkalendern.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20