G 189

Gotland: Mästerby kyrka


... : koþa : af...

... god ...


Runstensfragmentet avtecknades av P.A. Säve 1871, men försvann sedan. 2005 återfanns det i grannsocknen Sandas kyrkogårdsmur, och sattes upp i Sanda kyrka.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20