G 210

Gotland: Västerhejde kyrka


+ hier : likr : kairualtr : i berhi : ok : hans : hus:froya

Här ligger Geirvald i Berg och hans husfru


Gravhällen av kalksten från 1300-talet står nu rest innanför västra kyrkogårdsmuren.

Foto © Christer Hamp 2017-06-21