G 216

Gotland: Timans, Roma socken


: ormiga : ulfua-r : krikiaR : iaursaliR (:) islat : serklat

Ormika, Ulfvat, Grekland, Jerusalem, Island, Särkland


Brynet av sandsten från andra hälften av 1000-talet finns nu i Gotlands fornsal i Visby. Den undre bilden är tagen på en tillfällig utställning i Historiska museet i Stockholm, och visar brynets baksida.

Foto © Christer Hamp 2017-06-18

Foto © Christer Hamp 2010-12-21

Tillbaka till listan