G 218

Gotland: Follingbo kyrka


...-- × broþur × s...
lati : -um...

...sin broder
-


Fragmentet av en runsten står i korets nordöstra hörn. Det påträffades i grunden till altaret i samband med kyrkorestaureringen 1955.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18