G 221 A

Gotland: Klinte kyrka


... kirki...

... kyrkan ...


Putsinskriften finns i kyrkan, på södra väggen, en meter väster om ingångsdörren.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20