G 223

Gotland: Endre kyrka


...-tRs rasmus-
baa
---dtib-a

... Rasmus
-
-


Enligt Gotlands runinskrifter ska det finnas fem putsinskrifter på korets norra vägg, öster om sakristidörren. Vid mitt besök kunde jag bara upptäcka de tre som betecknas A - C.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18