G 238

Gotland: Källunge kyrka


A: [heR] bot^ub : kaubarfa i...(a)t^um · sanktus : ba^ ^sank:tus : pa^ulus sank:ta · ma^ria · miskuni o^s
B: ...--...- (a)(u) mari
C: ...-(s)(b)-(r)-...

Herr Botulf i Kauparve ... sankte ... sankte Paulus sankta Maria misskunne oss
Ave Maria


Putsinskriften, som förmodligen är gjord på 1400-talet, finns på den gamla triumfbågens norra sida, mellan den gamla och den nya delen av kyrkan. Inskriften delas en en brädvägg, som jag har förminskat på denna bild, som är en kombination av två bilder, en tagen på västra sidan av brädväggen och en tagen på östra sidan. Miljöbilden ger ett mer rättvisande intryck av hur det egentligen ser ut; vi ser där brädväggen som den är, om än från kanten.
Den inskrift som förtecknats som G 238 B visas på den undre bilden till höger. Den är inristad direkt under mitten av inskriften, på östra sidan om brädväggen.


Foto © Christer Hamp 2018-07-18