G 241

Gotland: Hejnums kyrka


nikulas : i : rink[e] : [a mi]k

Niklas i Rings äger mig


Gravhällen av kalksten från 1300-talet ligger i korgolvet strax norr om altaret sedan 1960. Gårdsnamnet Rings i texten avser troligen den gård som ligger 4 km norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18

Tillbaka till listan