G 247

Gotland: Hejnums kyrka


ᚼᛅᛁᛘᛅᛚᛏᚱ
ᚼᛅᛁ
ᛒᚬᛏᚢᛁᚦᚱ ᛘ
ᚼᛅᛁᛘ
ᚼᛅᛁ

A: haimaltr
B: hai
C: botuiþr m
haim
hai

Haimaldr
Ha...
Botvid
Haim...
Hai...


Inskrifterna är stenhuggarsignaturer, huggna i kvaderstenar i tornets yttermur. De tre första (A - C) på västra sidan uppmärksammades av runforskarna först 1914. Senare har andra signaturer upptäckts, även på tornets norra och södra vägg, två av dem återges här på den nedersta bilden.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18