G 264

Gotland: Martebo kyrka


(u)lu(ñ)kasluiña(s)(l)us-as-as(n)-u(n)
--i-lrlaf-lþunñabirmjkes-

-


Stenen finns i Fornsalen i Visby. Den är från 400-talet och ristad med urnordiska runor. Den är avhuggen i bägge ändar. Thorgunn Snædal skriver i Gotlands runinskrifter att "det är uppenbart att Martebostenens 'runor' inte har någon språklig funktion".

Foto © Christer Hamp 1973