G 271

Gotland: Tingstäde kyrka


...r...-... : ... : ... : ... : ... : ... : ¶ ...-- : ---...-... : -fr--du : ok : -ldra : þaira : ¶ --re--- : --- : --- : -- : -------- : ... : ... : ...-...

... och alla deras ...


Den senmedeltida gravhällen av kalksten står klamrad till ett stenskjul nordväst om kyrkogårdsmuren.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18

Tillbaka till listan