G 275

Gotland: Boge kyrka


iaoiaþ---hainur

-


Ristningen är gjord på framkanten av övre plankan i ett träskåp utan dörr i korets norra vägg, bakom kyrkbänkarna. Helmer Gustavson skriver i Gotlands Runinskrifter: "Några av runornas former ger ett förvanskat intryck, andra karaktäriseras bäst som förmenta runor, medan några andra snarast är att uppfatta som bokstäver."

Foto © Christer Hamp 2017-06-19

Tillbaka till listan