G 278

Gotland: Mojner, Boge socken


× in| |nomini tomini nostri asu kr-׶×sti × kuþloh × tomini batris × ¶ iþ fili × kuþloh -biritus ¶ × sakti kuþloh × amin × kruks ¶ × ti batar × kruks ti filius ×
× kruks ti sbiritus × ¶ × sakti × kuþloh × amin × ¶ × kristus rihnaþ × kristu׶×s × kuþloh × finsiþ × kristus × ¶ × imbiraþ × amin ×

I vår Herres Jesu Kristi, Gudlög, Herrens, Faderns och Sonens, Gudlög, Den helige Andes namn, Gudlög. Amen.
Kristi kors: Fadern, Kristi kors: Sonen, Kristi kors: Den helige Ande, Gudlög, Amen. Kristus regerar, Kristus segrar, Kristus härskar, Amen.


Runblecket av koppar påträffades 1942 vid vägarbete intill Boge kyrka. Det finns nu i Fornsalen i Visby. Bleckets framsida syns på den övre bilden, och andra hälften av inskriften, från och med "kruks", på den undre bilden.

Foto © Christer Hamp 2017-06-18

Foto © Christer Hamp 2011-01-12