G 293

Gotland: Lärbro kyrka


[guþ : naþi : hehuars : sial : sum : h--... : gera fem þusend] ar : ok : ainu : a... mina : en : tu : hundra... -r : uaru : af : adami : ok : ti- : -uz : byrþ : et þusend : ar : ok : þry : hundr-þ ar : ok fimtihi : ar : uar : af : guz : byrþ : ok til : tihra : dauþa-... ...

Gud nåde Hegvards själ, som [här vilar ?] ... göra fem tusen år och ett år mindre än två hundra år var från Adam till Guds födelse, ett tusen och tre hundra år och femtio år var från Guds födelse till digerdöden ...


Gravhällen av kalksten från år 1350 ligger i korgolvets södra del framför altaret. År 1620 fylldes runorna igen med en massa, och stenen återanvändes för ännu en pestdöd: Anno 1620 hensoff i Herren salig och gudfruktig pige Margareta Poffuelsdaatter och blef her nederlagt. Gud giffue hende med os alle en ærefuld opstandelse. Den som vel lefver døer aldrig ilde. Gudfryctighed dydelighed oc høfviskhed er ungdoms krone och alderdoms ære. Någon gång efter 1830 höggs sedan stenen ned till rektangulär form och båda inskrifterna skadades.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18