G 313

Gotland: Halls kyrka


... : sial : af : uestrb- ...

... själ från Västerbys [?] ...


Gravhällen ligger i korgolvet framför och delvis under altarskranket.

Foto © Christer Hamp 2018-07-17