G 34

Gotland: Näs kyrka


+ -ik-(i)(þ)(r) : kr-k(u)-(r)fi h-- lit gera hua-... ...þiauþu : sina : husfruy... ... synir : ... : (k)---uiþi... +

... lät göra gravvalv ... -tjaud, sin hustru ... söner ...


Det som återstår av gravhällen från 1300-talet ligger i korets sydvästra hörn, vid altaret. Den har tidigare legat på kyrkogården norr om kyrkan, och stått uppställd i sakristian.
I kyrkan finns också putsinskriften G 363.

Foto © Christer Hamp 2018-07-16