G 345

Gotland: Botaniska trädgården, Visby


intesede pro nobis semper : þ : sancta maria mater iacobi apostuli : þ : sancta maria maggalena : þ : salumee : þ : sancta caeri

Ingrip ständigt för oss, Sankta Maria, Jakob apostelns moder, Sankta Maria Magdalena, Salome och Sankta Katarina (?)


Det lilla blykorset från slutet av 1200-talet upphittades vid en arkeologisk undersökning i Botaniska trädgården i Visby 1976. Det finns nu att se i Fornsalen i Visby. Bilden visar den sida av korset som innehåller början av texten.

Foto © Christer Hamp 2017-06-18