G 358

Gotland: Gairvalds, Vamlingbo socken


᛫ olof : siuþin :

-


Stenyxan med sin inskrift finns i Fornsalen i Visby. Gotlands Runinskrifter läser runorna olaf sauþin men så var de inte ifyllda vid mitt besök.

Foto © Christer Hamp 2011-01-12