G 363 A - E

Gotland: Näs kyrka


A: ol:lafr (o)
B nikolas ma^rg(o)ta^rua
C: a^fi maria · gara--a : (a)^lt-nna : lokinne
D: maria
E: llifr(æ)t ...

A: Olav
B: Nikulas Margotarve (?)
C: Ave Maria gratia ...
D: Maria
E: -


Putsinskrifterna finns på södra tornväggen, väster om södra långhusportalen. De upptäcktes under en restaurering 1990. Några meter längre västerut finns inskriften G 363 F.

Foto © Christer Hamp 2018-07-16