G 367

Gotland: Eke kyrka


fuþor

fuþor


Runorna är ristade på korportalens insida, på östra dörrposten, tredje stenen nedifrån.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11