G 37

Gotland: Grötlingbo kyrka


botuat(r) * ----(k) : heruþr : litu : stain : þena : (e)(f)... ...uþ : (m)... ...

Botvat ... Herröd lät denna sten efter ... moder ...


Det som återstår av stenen står i en nisch i södra väggen i koret.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11

Tillbaka till listan