G 377

Gotland: Lojsta kyrka


ra--ia--uf-fran-

-


Ristningen finns på långhusets södra vägg, under västra fönstret, mitt i en väggmålning.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12