G 48

Gotland: Eke kyrka


[arum ÷ ...bti(r) ÷ ...u... ÷ biyrþ ÷ þusinn ÷ ithuntraþ ÷ at ÷ ok ÷ sekstih ÷ ... ... ÷ kirkia] malaþ ÷ bu ÷ ra [?ur ÷ sif...na ÷ kari ÷ (a)-l(e) ÷ na^uþ]
[i(r)a^l ru--r]

Året efter ... födelse 1161 ... kyrkan målad BU RA ...


Inskriften är målad med svart färg på östra sidan av triumfbågens norra stödjepelare. Det mesta är numera oläsligt och är känt bara genom äldre avbildningar. Årtalet i inskriften är enligt J.H. Wallmans (1792-1853) teckning, och kan väl knappast stämma.
Det som återges med sista raden ovan är nu helt försvunnet.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11