G 56

Gotland: Hemse kyrka


fuþorkhfuþorkh fuþorkhfuþorkhfuþorkhfuþorkhfuþorkh fuþorkhfuþorkhfuþorkhfuþorkhfuþork fuþorkhfuþorkhfuþork fuþorkhfuþorkhfuþorkhfu fuþorkhfuþorkhfuþork

fuþorkh fuþorkh ...


Runorna är målade på östra sidan av triumfbågens södra pelare.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20