G 59

Gotland: Hablingbo kyrka


· hlkaiR · auk · frusti · a-(k) · atli · (þ)... ... · heftiR in...- · iþiuf... ...ku-n ·

Hallgair och Fruste och Atle de ... efter ...


Runstenen står i tornkammaren på bottenvåningen tillsammans med G 370. Den är av kalksten och formad som en bildsten, och har också inhuggna bilder, en över hela baksidan och en på övre delen av den runristade sidan.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09