G 74

Gotland: Eksta kyrka


...ek...b--u...

-


Den medeltida gravhällen ligger på kyrkogården öster om kyrkans kor.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11