G 77

Gotland: Levide kyrka


...(o)(t)a : sun : sum : sins faþu- ...--n : a : ain : þet : uas : er--ak... ... kuþ selu þaiRa hiauna

... son, vars fader ... äger en. Det var ... Gud själ detta par.


Överdelen av en bildsten av kalksten med runor, huggen på 1000-talet. Den står nu i Gotlands fornsal i Visby.

Foto © Christer Hamp 2006-06-16

Tillbaka till listan