G 92

Gotland: Bosarve, Närs socken


...- stan ' yftir ' sun * sa ' saimaþi ' siour ...

... sten över sin son, han (?) ...


Överdelen av en bildsten av kalksten med runor, huggen på 1000-talet. Den står nu i Gotlands fornsal i Visby. Ristaren verkar inte särskilt runkunnig.

Foto © Christer Hamp 2006-06-16

Tillbaka till listan