G 95

Gotland: Siglaifs, Närs socken


urad^þit

-


Runstenen står på betesmark, en strandäng 700 m söder om väg 537 och 3 km väster om Närs fyr. Den står troligen på sin ursprungliga plats, och den kan vara en gränssten. Vad inskriften betyder är högst osäkert. Gotlands Runinskrifter återger bröderna Säves funderingar. Carl skriver:
Om hela inskriften från början icke innehållit mer, än det enda ordet uraþit (orådet!), för att kanske utmärka stället, der någon stor och då allom bekant ogerning begåtts, så har man också icke kunnat välja ett på en gång kortare och hemskare uttryck.
Per Arvid gissar år 1864:
Kanske är det en Gränse-sten mellan egorna, och betyder inskriften: 'ura o dit', eller 'ora (vårt) och ditt'(?).

Foto © Christer Hamp 2017-06-20