G ATA 351-591-2014 A - B

Gotland: Ala kyrka


lambi
iuan

Lambi
Johan


Putsinskrifterna finns på tornkammarnes södra vägg. Lambi kan vara ett personnamn, men Mangus Källström vågar inte uttala sig säkert efter undersökning.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12