G ATA 351-591-2014 D - E

Gotland: Ala kyrka


lafranz
maria

Lafrans
Maria


Putsinskrifterna finns på tornkammarens norra vägg.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12