Gr 25

Grönland: Gardar


bi=a=r=n=i

Bjarne


Sländan av täljsten finns på Nationalmuseet i Köpenhamn. De kompakta bindrunorna har sett flera tolkningsförsök. Det ovan återgivna kommer från Rundata.

Foto © Christer Hamp 2015-05-09