Gr 34

Grönland: Kilaarsarfik / Sandnes


aue mari(a) : grasia blna

Ave Maria gratia plena


Träpinnen från Sandnes finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan