Gr 43

Grönland: Kilaarsarfik / Sandnes


÷ ilon ÷ (æ)(l)rikum : nonim ÷ ilon | illy : þ : ilon : r : br * sabaot : zion
ilion : giun : a=þ:o(n)ay : luc : (i)a(i)r : | gr(a)maton : saba:ag : mizial : gabrel
rafa(e)l

Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sebaoth Zion Elion ... Adonai lux(?) ... grammaton Sebaoth(?) Michael Gabriel Rafael.


Den medeltida träamuletten finns på Nationalmuseet i Köpenhamn. Den har runor på tre sidor - bilden härintill visar början på texten.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22