Gr 51

Grönland: Umiviiarsuk


(m)aria m(e)mor (e)- tu u(e)bit ti suo auo
i ko=n miki sm oi(a)ii

 


Den fiskformade träbiten finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften på den sida bilden visar är den som återges på andra raden ovan

Foto © Christer Hamp 2011-05-15