Gs 11

Gästrikland: Järvsta, Valbo socken


þiuþkiR uk| |kuþlaifr : uk| |karl þaR bruþr aliR : litu rita stain þino × abtiR þiuþmunt ' faur sin ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR in osmuntr ' kara sun ' markaþi × runoR ritaR þa sat aimunt

Tjudger och Gudlev och Karl, alla dessa bröder, lät resa denna sten efter Tjudmund, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Och Åsmund Kåresson ristade rätta runor. Då satt Emund.


Stenen står vid en bondgård 50 meter söder om väg 76, i sydöstra änden av ett vikingtida gravfält. Det finns en skylt "Gravfält" vid väg 76.

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2004-08-22