Gs 22

Gästrikland: Berg, Hamrånge


ᛁ ᛬ ᚱᛅᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏ

...i : rastu : st... ...

... reste stenen ...


Runstensfragmentet är klamrat till en vägg i Historiska museets vikingautställning. Det har funnits i museet sedan 1931, men exakt var det kommer ifrån är oklart, "dels i sockeln till dåvarande Lars Anderssons gård i Berg, dels från gamla kyrkan" enligt uppgifter hos Riksantikvarieämbetet.

Foto © Christer Hamp 2016-01-01