Gs 8

Gästrikland: Västra Hästbo, Torsåkers socken


asmuntr -... ...faþ-... han : uas : uist : --- ikla-ti... ...k=uust--

Åsmund ... fader ... han var västerut i England ...


Fragmentet förvaras i vapenhuset i Torsåkers kyrka, bakom högra dörren in till kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2004-08-22

Tillbaka till listan