Hs 12

Hälsingland: Högs kyrka


kuþniutr ÷ þru sun ÷ lit rita stin þina ÷ ak bru kirþi ÷ aftiR bruþr sina ÷ asbiurn ÷ ak at kuþlaf

Gudnjut Truson lät rista denna sten efter sina bröder Åsbjörn och efter Gudlev


Runstenen står rest utanför kyrkogården väster om kyrkan sedan 1951. Tidigare var den inmurad i kyrkan. Inskriften är ristad med stavlösa runor (ibland kallade hälsingerunor).

Foto © Christer Hamp 2007-06-20

Tillbaka till listan