Hs 2

Hälsingland: Norrala kyrka


: an asuiþr : auk utrikr auk sikbiurn ' þiR litu rita stin ×¶× aftiR katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraR [:] kuþ hialbi [:] a-- ------------------ --rki þita

Anasuiþr och Otrygg och Sigbjörn, de lät resa sten efter Kätilbjörn och Anund, hans son, och ... Gud hjälpe ... detta minnesmärke


Runstenen står rest på kyrkogården sydost om kyrkan vid "Staffans stupa", den lilla byggnad som används som likbod. Inskriften är märkligt arrangerad. Oftast ska man börja läsa vid rundjurets huvud, men här börjar texten mitt i slingan, ungefär mitt på högra sidan. Runstenen har i flera omgångar varit inmurad i kyrkans vägg. Då har bl.a. den vänstra sidan skadats och delar av inskriften har försvunnit.

Foto © Christer Hamp 2007-06-20

Tillbaka till listan