Hs 6

Hälsingland: Järvsö prästgård


: unulfr : auk fiuluar : ristu stin þinsa : iftiR : tiuRo : faþur sin : hriþulfs| |sun : auk at : haurlau : muþur sina : fiuluars tutur : o uitkuþ:staþum :

Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son, och efter Hornlög (?), sin moder, Fjolvars dotter på Vitgudsstad.


Runstenen står rest på prästgårdens gräsmatta, rakt framför kyrktornet. Gårdsnamnet "Vitgudsstad" syftar troligen på någon av byarna Norr- eller Söder-Viksta i Forsa socken omkring fyra mil öster om Järvsö kyrka. Stenen står troligen på sin ursprungliga plats.

Foto © Christer Hamp 2007-06-21